Obec Hlohovec
Naposledy aktualizováno: 28.5.2019

Knihovna nabízí:

  • půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů všem zaregistrovaným uživatelům
  • knihy z výměnného fondu (VF) v pravidelně obměňovaných souborech pro širší nabídku titulů
  • materiály ke studiu v knihovně (encyklopedie)
  • zprostředkování literatury z jiných knihoven prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba)
  • bezplatný přístup k internetu pro všechny zájemce (2 místa)
  • možnost využití kancelářských programů Microsoft Office (Word, Excel...)
  • tisk
  • možnost zarezervovat si rozpůjčené knihy
  • akce pro žáky ZŠ (exkurze, besedy, dětské úterky)

Dětské knihovnické úterky!!!

Pokud chceš poznat a vyzkoušet si něco nového přijď do naší knihovny!!!

Vždy jednou za 14 dnů vždy v úterý je knihovna otevřena právě zvídavým a hravým dětem!!