Obec Hlohovec
Naposledy aktualizováno: 28.5.2019

Knihovna nabízí:

  • půj?ování beletrie, nau?né literatury a ?asopisů všem zaregistrovaným uživatelům
  • knihy z vým?nného fondu (VF) v pravideln? obm??ovaných souborech pro širší nabídku titulů
  • materiály ke studiu v knihovn? (encyklopedie)
  • zprost?edkování literatury z jiných knihoven prost?ednictvím MVS (meziknihovní výpůj?ní služba)
  • bezplatný p?ístup k internetu pro všechny zájemce (2 místa)
  • možnost využití kancelá?ských programů Microsoft Office (Word, Excel...)
  • tisk
  • možnost zarezervovat si rozpůj?ené knihy
  • akce pro žáky ZŠ (exkurze, besedy, d?tské úterky)

D?tské knihovnické úterky!!!

Pokud chceš poznat a vyzkoušet si n?co nového p?ij? do naší knihovny!!!

Vždy jednou za 14 dnů vždy v úterý je knihovna otev?ena práv? zvídavým a hravým d?tem!!