Obec Hlohovec
Naposledy aktualizováno: 28.5.2019

Základní informace:

Registrační poplatky

  • děti, studenti do 15 let : 20,- Kč na 365 dní
  • důchodci:                      30,- Kč na 365 dní
  • ostatní čtenáři:               40,- Kč na 365 dní
  • důchodci nad 70 let:        zdarma

Další poplatky:

Tisk -  1 list /formát papíru A4/: 2,-Kč

Knihy a časopisy z naší knihovny si může půjčovat každý registrovaný uživatel na dobu 31 dní. Po uplynutí této lhůty je potřeba půjčené materiály vrátit, případně požádat (osobně, telefonicky nebo e-mailem) o prodloužení výpůjčky – prodloužit lze 2x, a to pouze pokud není kniha žádána dalším čtenářem.

Za opožděné vrácení výpůjčky se platí sankční poplatky, a to ve výši:

  1. bez upomínky po 33 dnech:                        10,-kč
  2. 1.písemná upomínka /po 62 dnech/:            20,-kč
  3. 2.písemná upomínka                                             40,-kč
  4. doporučený dopis                                       50,-kč

Náhrady

za ztracený,poškozený dokument ....... plná hodnota pořizovací ceny

Seznam časopisů odebíraných v roce 2016:

ABC - čtrnáctideník pro mládež

Časopisy z darů od čtenářů:

Auto 7 -měsíčník o motorismu

KOKTEJL - časopis o cestování a zajímavostech ze světa

Už vím proč - časopis plný zajímavostí a informací o světě kolem nás, pro mládež

Všechny časopisy jsou aktualní, většinou do dávány se zpožděním pouze 1 měsíce.

Knihovní řád Obecní knihovny Hlohovec

Knihovní řádObecní knihovny Hlohovec,
okres Břeclav, organizační složka Obce Hlohovec č. 1/2004   vydaný ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách (knihovní zákon), v souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Hlohovec, okres Břeclav, organizační složka Obce Hlohovec, schválenou zastupitelstvem obce pod č.j. 1844/2002 dne 12.12.2002 a na základě schválení radou obce dne  21. října 2004.